КОМПОСТДългогодишният ни опит в компостирането, многократните експерименти с различни рецепти за компост, както и стремежът ни да правим все по-качествен и наситен на хранителни вещества компост ни помогна за да можем да направим най-добрата рецепта за компост.

Времето необходимо за приготвяне на компост е 22-23 дни. Като първа фаза отнема 15 дни а втора фаза 7-8 дни.

През първата фаза на компостирането основните изходни материали се смесват и разбъркват в следващите 15 дни се правят 5 обработки (разбърквания) на субстрата като се добавят още добавки и вода.

Вотора фаза: Пастьоризация и кондициониране.

Втора фаза се извършва в специално изградено помещение (Камера) в което се следи и контролира много стриктно температурата на субстрата, Пастьоризацията се извършва на температура от 60 градуса което гарантира че всички вредни микроорганизми ще бъдат отстранени и субстрата ще излезе абсолютно стерилен. Това обикновено се случва до 3-тия ден, а в седващите 4-5 дни се извършва кондиционирането и се следи постоянно нивото на pH докато достигне необходимата стойност.

Всяка торба съдържа от 8 до 10 килограма компост като максималният брои торби от една камера е 2100 до 2200 бр.
Oчакваните добиви при добри условия в гъбарника и при правилно отглеждане са 2 до 2,5 килограма от торба.
Zа допълнителни въпроси и съвети свързани с компоста се свържете с нас.